Natuur

Salamanders [Stichting RAVON]

Salamanders Bunderbos ernstig bedreigd door Aziatische schimmelziekte

Publicatiedatum: medio 2016.

Help actief mee aan het onderzoek om verspreiding te voorkomen!

De grootste populatie vuursalamanders leeft in het Bunderbos. Deze populatie wordt al vanaf 1997 gevolgd door vrijwilligers. In het verleden konden daar op een vuursalamandervriendelijke avond (met veel regen!) zonder veel moeite honderd dieren worden gevonden. In 2012 lukte dat ineens niet meer. Daarnaast werd in 2013 duidelijk waardoor de populatie was ineengestort. Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), een voor de wetenschap nieuw ontdekte chytride schimmel was de dader. Alleen salamanders zijn gevoelig voor deze schimmel. In Nederland zijn dat met name de vuursalamander, Alpenwatersalamander, kamsalamander, kleine watersalamander en mogelijk ook de vinpootsalamander. Omdat deze schimmel houdt van vochtige milieus en een relatief lage optimale groeitemperatuur heeft (10-15 ◦c), zullen naar verwachting snel meer populaties salamanders het slachtoffer worden. Eenmaal besmet raken ze hun coördinatie kwijt, willen ze niet meer eten en worden ze apathisch. Al snel daarna sterven de dieren doordat de huid letterlijk wordt weggevreten.

Breng dode salamanders naar mevrouw Vrancken
Stichting RAVON
Mevrouw Van der Meijstraat 23  te Geulle [boven]
Telefoon: +31 (0) 43-3640750
Email: [email protected]

U kunt daar ook meldingen van aangetroffen levende salamanders doorgeven.

sos vuursalamander

Herkomst
De schimmel is 'meegelift' met Aziatische salamanders die via de dierenhandel in Europa zijn terechtgekomen. Aziatische salamanders worden over de hele wereld in grote aantallen verhandeld. Zo werden in de jaren 2001–2009 meer dan 2,3 miljoen Chinese vuurbuiksalamanders geïmporteerd in Amerika. De Aziatische salamanders zelf ondervinden veel minder hinder van de infectie. Zij kunnen overleven met de schimmel op hun huid. Onderzoek heeft aangetoond dat de infectie al sinds het midden van de 19 eeuw in Azië circuleert. In Amerika en Zwitserland zijn importverboden voor salamanders afgekondigd.

Huidige verspreiding
De schimmel is ook gevonden op de twee andere locaties in Zuid-Limburg waar de vuursalamander voorkomt: het Vijlenerbos en de Putberg. Daarnaast komt de schimmel voor in Midden-Limburg en Gelderland. Dit laat zien dat de schimmel aan een opmars bezig is. Inmiddels is de schimmel ook gevonden bij in de natuur levende salamanders in België en bij gehouden salamanders in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting zal de schimmel binnen niet al te lange tijd op meer plekken in Nederland en in nog meer landen worden aangetroffen.

Onderzoek
Er wordt er op dit moment veel onderzoek in verschillende internationale laboratoria uitgevoerd, en er wordt intensief gemonitord in de populaties waar de schimmel is ontdekt. Hopelijk leidt dit binnenkort tot maatregelen om verspreiding van de schimmel en schadelijke gevolgen voor de salamanders zoveel mogelijk te beperken.

Wat kunt u doen?
Gaat u vaker de natuur in? Houd er dan rekening mee dat wij onzichtbare virussen en schimmels via onze schoenen en laarzen over grote afstanden kunnen meedragen. U kunt verspreiding tegengaan door uw schoeisel na de wandeling goed schoon te maken . Attendeer ook andere mensen op deze simpele maatregel. Op de website van RAVON staat een hygiëneprotocol. Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!

Meer informatie
RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen. Alle activiteiten van deze stichting staan in dienst van bescherming. Kijk op de website voor meer informatie.