Services A

Mindfultraining

Wat is mindfulness?

Dit betekent je je bewust bent van het moment, je leeft in het “hier en nu”. Onderzoek heeft aangetoond dat we gemiddeld bijna de helft van onze tijd verzonken zijn in onze gedachten in plaats van in het hier en nu te leven. De gedachten die we hebben, zijn vaak zorgen over het verleden of wat er kan gebeuren in de toekomst. Doordat we hier bijna de helft van onze tijd aan spenderen, kan dit ons ongelukkig maken. Door een mindfultraining te volgen, geniet je meer van de dingen om je heen. Je leert om jezelf te trainen om je gedachten te observeren, zodat je bewust wordt van je gedachten.

Op deze manier breng je jezelf terug naar het hier en nu.

Door een mindfultraining te volgen, kunnen onderstaande resultaten bereikt worden:

  • stress neemt af
  • je kunt beter omgaan met voorvallen die veel stress opleveren
  • je concentratie en prestatievermogen verbeteren
  • je kunt je beter ontspannen
  • je krijgt een positiever beeld van jezelf en je omgeving
  • klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af
  • mensen die vaker dan 3x een depressie hebben gehad, hebben na een mindfultraining 50% minder kans op terugval in een depressie

Misschien heb je zelf ook wel eens ervaren dat je in je auto zit, op weg naar het werk en ineens merk je dat je verder bent dan je dacht. Je hebt een stuk weg overgeslagen’ omdat je in gedachten verzonken was. Of je zit met je gezin samen aan tafel, maar bent met je gedachten nog bij je werk. Je zit er wel, maar je neemt niet deel aan de conversaties met de anderen en zo mis je bijvoorbeeld de mededeling van je zoon of dochter dat ze vandaag een 8 heeft gehaald voor haar proefwerk. Dat is erg jammer en niet leuk voor je zoon of dochter.

Als je jezelf een mindful leven toewenst, dan kun je bij mij een mindfultraining volgen. Bij de coachingsessies pas ik deze training ook toe. Bij coachingsessies in de natuur heeft het nog meer effect omdat je alle zintuigen gebruikt en het zo gemakkelijker wordt om “uit je hoofd te stappen” en daadwerkelijk te zien, voelen, horen, ruiken en misschien ook wel te proeven.