Vergoedingen Particulier & Bedrijven

VERGOEDINGEN

Via de arbodienst van de werkgever.
Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van een coachingstraject te vergoeden in het kader van de  Wet Verbetering Poortwachter. De kosten van een burn-out kunnen voor de werkgever in verband met langdurig ziekteverzuim hoog oplopen. Een effectief TriA-wandelcoachingstraject kunnen zowel preventief als in het beginstadium van een burn-out hoge ziekteverzuimkosten voorkomen. Neem hierover contact op met de bedrijfsarts of je werkgever.

Via de werkgever.
Vaak is er sprake van een opleidingsbudget per medewerker en/of de Werkkostenregeling (WKR). Bespreek jouw persoonlijke ontwikkelingsvraag met je werkgever tijdens een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)-gesprek en geef bij je werkgever aan dat je interesse hebt in een TriA-wandelcoachtraject.


Via de WMO.

Diverse gemeenten vergoeden coaching vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Coaching valt onder individuele begeleiding. Vraag bij je gemeente na of je in aanmerking komt voor Individuele Begeleiding.

Via de
zorgverzekeraar.
Er zijn nog geen vergoedingen mogelijk via de zorgverzekeraar, wordt aan gewerkt (alternatieve zorg). 
Nobco
Logo TriA Coache